รูปกิจกรรมโครงการค่ายคณิตศาสตร์

 โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปี 2555
ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ในวันที่ 19 - 20 มกราคม 2555