รุ่นน้องพบพี่บัณฑิต 56

 กิจกรรมรุ่นน้องพบพี่บัณฑิต
 ประจำปีการศึกษา 2556