ลำดับ ไฟล์ดาวน์โหลด จำนวน
คนโหลด
วัน/เวลา Download
1 ใบงานวิชาการคิดและการตัดสินใจ 1944 9 เมษายน 2563 เวลา 08:02:55
2 พหุนามและเลขยกกำลัง 1303 7 เมษายน 2563 เวลา 15:47:30
3 ฟังก์ชันตรีโกณฑ์มิติ 812 5 เมษายน 2563 เวลา 12:41:49
4 ฟังก์ชัน 720 2 มีนาคม 2563 เวลา 22:57:18
5 จำนวนเต็มและเศษส่วน 806 7 เมษายน 2563 เวลา 00:05:35
6 การแก้อสมการ 499 7 เมษายน 2563 เวลา 15:47:25
7 การแก้สมการ 514 27 มีนาคม 2563 เวลา 02:53:53
8 การวาดกราฟเบื้องต้น 1000 7 เมษายน 2563 เวลา 08:08:51
9 งานวิจัย 1089 7 เมษายน 2563 เวลา 10:29:45
10 ใบสมัครการแข่งขัน a math ครั้งที่ 4 642 5 เมษายน 2563 เวลา 14:55:16